Checklist online jaarverslag (Dutch Download)

Ieder bedrijf en veel instellingen zijn verplicht om een jaarrekening te produceren. Dit bevat de kerngegevens van een onderneming of instelling en wordt jaarlijks gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Een jaarverslag is echter veel meer dan een samenvatting van cijfers. Het is een moment om stil te staan bij de voortgang van de organisatie en een belangrijk moment om te communiceren met medewerkers en relaties. Het is daarmee een wezenlijk element van de corporate-communicatie.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen een financieel jaarverslag en een sociaal jaarverslag. Deze checklist is vooral gericht op een financieel jaarverslag, maar de meeste zaken zijn toe te passen op sociaal jaarverslag. Dit sociale jaarverslag is verplicht voor een organisatie met een ondernemingsraad. Meestal bevatten deze informatie over de plannen van het bedrijf in zoverre deze effect hebben op het personeelsbeleid. Een financieel jaarverslag kan deze informatie ook bevatten.

De vraag is: wat wilt u bereiken met een jaarverslag en waarom zou u deze digitaal willen maken?

Antwoorden op de eerste vraag zijn vaak: het informeren van relaties, het bijdragen aan een positief imago van het bedrijf en het bedrijf helder positioneren voor zowel relaties als personeel.

Belangrijk hierbij is dat een jaarverslag een momentopname is en dat het ook een moment is dat u stilstaat bij ontwikkelingen en plannen. Het is echter wel een publicatie dat het hele jaar door voor uw relaties en medewerkers beschikbaar blijft of het nou digitaal is of niet.

Maar waarom nou digitaal? Waarom op internet? Hier zijn verschillende redenen voor te bedenken.

Kosten:de productie en vooral de effectieve distributie van een papieren jaarverslag zijn hoog. Internet maakt dit zeker eenvoudiger.

Bereik:veel meer mensen kunnen kennis nemen van een online jaarverslag.

Transparantie: iedereen is in staat om snel inzage te krijgen in de informatie die het jaarverslag biedt.

Mogelijkheden: het internet biedt veel meer mogelijkheden dan een papieren verslag.

Redenen genoeg om de overweging te maken! En als u aan de slag wilt – in huis of in samenwerking met een partner – hebt u hierbij een handig checklist om het tot een succes te maken.

 Wij wensen u veel succes bij de voorbereiding van uw digitaal jaarverslag.

Download gratis: Checklist – Digitaal Jaarverslag v1.0

Michiel Klønhammer & ICATT interactive media

Wat hebt u nodig voordat u begint met een digitaal jaarverslag?

  • Globale strategie (bijvoorbeeld een marketing-plan, kanalenstrategie of een heldere briefing).
  • Inzicht in de mogelijkheden van te gebruiken systemen.
  • Globale planning van het project.

Hoe werkt deze checklist?

  • Loop de punten door en vink deze af – dan weet u dat er aan is gedacht.
  • Vul onderdelen in die relevant voor u zijn.
  •  Gebruik de ruimte aan de rechterkant voor een datum of initialen van de verantwoordelijke collega.
Advertisement