De docent als enzame podiumkunstenaar moet het doen zonder ICT

Tijdens de zesde en laatste bijeenkomst van De Onderwijsagenda, een door de Volkskrant georganiseerde reeks discussies, werd de lastige vraag ” Welke eisen stellen we aan docenten?” gesteld.

Docent economie en ex-Volkskrant journalist  (en sterke spreker) Ferry Haan zette het puntig neer: een docent moet boeien, goede toneel spelen, zichzelf zijn, vakkennis hebben en ook nog af en toe in de buitenwereld komen.

De avond verliep met horten en stoten – het is ook een moeilijk onderwerp en tijdens onderwijsbijeenkomsten heb je altijd wel een gek die gaat razen.
Mij viel  vooral op dat de kennis van ICT niet een keer werd genoemd gedurende de lange discussie. Kennelijk wordt kennis van ICT of inzicht in e-learning nog niet als prioriteit gezien…
Wat we allemaal weten is dat er een gierend lerarentekort gaat komen. Rinnoy Kann (voorzitter van de commissie die het lerarentekort onderzoekt) spreekt over 100.000 FTE voor 2015. Wat we ook weten is dat in iedere bedrijfstak er sinds jaar en dag efficiënter wordt gewerkt door ICT. Vroeger had ik een secretaresse – nu doe ik het allemaal zelf. Vroeger was een boekhoudafdeling een zaal voor keurige rekenaars – nu heb je een boekhoudpakket. Maar een docent wordt  – als we afgaan op dit debat – als eenzame podiumkunstenaars gezien.
Boeien moet ie. Vakkennis hebben ook.
Ik zou graag pleiten voor de slimme inzet van ICT voor zowel het didactische proces als voor de communicatie in- en rond school. En  natuurlijk denkt u: maar ICT leidt niet altijd tot een effienter proces en zo zal het gebruik van e-learning of social media niet altijd tot beter maatwerk leiden in het onderwijs. Zeker dat is waar maar wel zullen wel ons best moeten doen want met toneelspel toveren we niet zomaar 100.000 leerkrachten erbij.
Advertisement

Facebook als maatschappelijk risico

Het zal wel mijn leeftijd zijn (nog net niet 45 – wat toepasselijk voor dit stukje) maar ik ben mij er dagelijks van bewust dat het vrijelijk weggeven van persoonlijk informatie niet zonder risico is. Een jaar of wat geleden ontmoette ik een vrouw (jonger dan ik ja) die het verschikkelijk overdreven vond dat er organisaties waren die zich zo druk maakte over privacy op internet. Ik zei (hier spreekt opa) dat je toch de tweede wereld oorlog niet moest vergeten.

Vandaag hoorde ik een verhaal van een kennis wiens joodse oma net voor de oorlog in Amsterdam ging wonen. Zij kwam uit Rusland en weigerde zich als Jodin te registreren. Zij overleefde zo de oorlog.

Vandaag werd ik gewezen op de site over Facebook privacy van Matt McKeon, een ontwikkelaar bij IBM die op persoonlijke titel dit onderwerp bestudeerde. Hij kwam tot een schokerende conclusie. In 5 jaar tijd heeft Facebook nagenoeg alle gegevens die privé waren, openbaar gemaakt. Dus als je dacht dat je alleen voor je vrienden (of misschien de vrienden-van-je-vrienden) gegevens invoerde en niet zo goed hebt opgelet, dan heb je ongewild je privacy totaal opgegeven.

Natuurlijk kan je zeggen dat je dan moet opletten. Dat deed de joodse oma tenslotte ook. Maar de meeste oma’s realiseerde zich destijds ook niet dat zoiets gewoons als je joodse identiteit op een formulier invullen tot zulke verschrikkelijke uitkomsten zou leiden.

En ja, ook ik heb een Facebook profiel…

Noot: blauwe gebieden geven aan dat informatie in principe openbaar is. Zie voor meer info: http://mattmckeon.com/facebook-privacy/

De beloofde webrichtlijnen

De laatste jaren hebben vele webontwikkelaars een beetje om de befaamde webrichtlijnen (regels om sites toegankelijker te maken voor onder andere visueel gehandicapten) heen gedanst. Niet altijd met goed gevolg.

Dat gaat als volgt:
– De webrichtlijnen worden ontdekt.
– Er wordt ontdekt dat er verschrikkelijk veel regels te zijn (125!)
– Met veel moeite wordt een deel van de richtlijnen gevolgd voor een paar projecten
– Opdrachtgevers blijken het helemaal niet zo belangrijk te vinden en hebben er geen budget voor over.
– De webrichtlijnen worden gevolgd maar de redacteuren vergeten dat de inhoud van een site de toegankelijkheid ook bepaald (zie afbeelding!)
– Het enthousiasme voor de webrichtlijnen neemt af

Ik heb dit patroon al bij diverse bouwers van websites gezien. Nu komen er nieuwe richtlijnen en ik hoop van harte dat nu er betere handvaten worden gegeven om in ieder geval op praktische wijze een deel van de toegankelijkheid worden te bereiken. Wij wachten ook met spanning af welke richtlijnen er gegeven worden voor Web 2.0 sites. Want dat is belooft!

Zie  BZK en Stichting Waarmerk drempelvrij.nl werken samen aan nieuwe versie webrichtlijnen

Blindengeleidde pad

Toegankelijkheid is een samenspel tussen bouw en ‘content’
Zie At5 – Ik ben Ans voor voorbeelden hoe het fout kan gaan in de fysieke wereld.

Dear Google

Untill a few days ago I was seriously worried about the integrity of your company. The censorship of Google in China made it seriously difficult to respect you as a multinational who will be able to influence the opinion of the world.

But now I have seen this image I am thinking differently.  I hereby promise to start spending more money on Google products and to speak respectfully about your services.

Here’s a start: did anybody here of this great service yet? Google is starting to open up Google Docs for a broader use. Check this cool utility www.memeoconnect.com that sits ontop of Google Docs. It’s stiff competion for DropBox.