De docent als enzame podiumkunstenaar moet het doen zonder ICT

Tijdens de zesde en laatste bijeenkomst van De Onderwijsagenda, een door de Volkskrant georganiseerde reeks discussies, werd de lastige vraag ” Welke eisen stellen we aan docenten?” gesteld.

Docent economie en ex-Volkskrant journalist  (en sterke spreker) Ferry Haan zette het puntig neer: een docent moet boeien, goede toneel spelen, zichzelf zijn, vakkennis hebben en ook nog af en toe in de buitenwereld komen.

De avond verliep met horten en stoten – het is ook een moeilijk onderwerp en tijdens onderwijsbijeenkomsten heb je altijd wel een gek die gaat razen.
Mij viel  vooral op dat de kennis van ICT niet een keer werd genoemd gedurende de lange discussie. Kennelijk wordt kennis van ICT of inzicht in e-learning nog niet als prioriteit gezien…
Wat we allemaal weten is dat er een gierend lerarentekort gaat komen. Rinnoy Kann (voorzitter van de commissie die het lerarentekort onderzoekt) spreekt over 100.000 FTE voor 2015. Wat we ook weten is dat in iedere bedrijfstak er sinds jaar en dag efficiënter wordt gewerkt door ICT. Vroeger had ik een secretaresse – nu doe ik het allemaal zelf. Vroeger was een boekhoudafdeling een zaal voor keurige rekenaars – nu heb je een boekhoudpakket. Maar een docent wordt  – als we afgaan op dit debat – als eenzame podiumkunstenaars gezien.
Boeien moet ie. Vakkennis hebben ook.
Ik zou graag pleiten voor de slimme inzet van ICT voor zowel het didactische proces als voor de communicatie in- en rond school. En  natuurlijk denkt u: maar ICT leidt niet altijd tot een effienter proces en zo zal het gebruik van e-learning of social media niet altijd tot beter maatwerk leiden in het onderwijs. Zeker dat is waar maar wel zullen wel ons best moeten doen want met toneelspel toveren we niet zomaar 100.000 leerkrachten erbij.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s